Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos

Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos

Nace a primeira base de datos en liña sobre o patrimonio lúdico – 200 recursos sobre os Xogos Tradicionais Galegos (www.xogostradicionais.gal).

Acaba de ser presentada publicamente nun acto celebrado na sede do Consello da Cultura Galega, a primeira base de datos en liña sobre o xogo tradicional galego.

Trátase dunha fonte de información, para calquera persoa ou entidade interesadas no tema, que reúne dous centenares de recursos sobre o patrimonio lúdico galego, un dos máis ricos da Península Ibérica.

A base de datos, localizable en www.xogostradicionais.gal e www.xogospopulares.gal, intenta dar resposta a unha necesidade detectada cada vez dun xeito máis evidente, pois as consultas que reciben as entidades que en Galicia se dedican á investigación e á divulgación do xogo tradicional son, ano a ano, máis numerosas, desde o nome dunha empresa ou entidade que poida organizar unha sesión de divulgación, ata un fabricante ou distribuidor de xoguetes, pasando, naturalmente, por documentación para realizar un traballo de investigación ou para coñecer como se pon en marcha determinado xogo.

Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos

 

 

 

 

 

Entidades parceiras

Para dar resposta a esta necesidade identificada, un grupo de entidades que viñan mantendo unha colaboración estreita en determinados proxectos, decidiron crear a páxina, de acceso libre. Estas entidades son

– ETNOGA (empresa dedicada á investigación e á divulgación),

– o MELGA (Museo Etnolúdico de Galicia, situado en Ponteceso),

– XOTRAMU (Xogos Tradicionais Muimenta),

– TEMPO DE XOGAR (dedicada á investigación sobre o xoguete tradicional, con sede en Lourenzá e Tui),

– BRINQUEDIA (Rede Galega do Xogo Tradicional)

– e a AGXPT (Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional), ademais de persoas e investigadores/as particulares.

Na base de datos poden atoparse os contactos de colectivos, empresas, clubs, centros educativos, museos, investigadores/as recoñecidos/as… pero tamén fondos documentais e bibliográficos, recursos musicais (tradicionais) ou recursos en liña.

A páxina inclúe tamén, naturalmente, acceso a lugares onde os xogos aparecen descritos, como sucede, de xeito particularmente destacado, coa páxina do Equipo de Normalización Lingüística do CEIP Campolongo de Pontevedra que, baixo a dirección do profesor Nito Ferrer, foi quen de ofrecer en imaxes infinidade de xogos do noso patrimonio.

Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos

 

 

 

 

 

 

 

O património lúdico galego

Como é lóxico, a base de datos presentada constitúe un recurso permanentemente en construción. Por iso, en cada unha das súas seccións hai unha invitación constante a que o/a visitante remita a información que nota en falta para poder incluíla.

O patrimonio lúdico galego é un dos máis ricos da nosa contorna xeográfica. Algunhas investigacións sitúan Galicia só un chanzo por detrás do País Vasco e de Navarra no número e vixencia dos xogos tradicionais. Galicia está representada na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais a través do MELGA, de Brinquedia e da AGXPT.

Precisamente pola importancia do noso patrimonio lúdico, as persoas e entidades participantes no proxecto crearon, de xeito paralelo á presentación da base de datos, a marca “Patrimonio lúdico galego”, para dotar de forma as iniciativas que están proliferando por toda Galicia de investigación, recuperación e posta en valor dos xogos tradicionais.

Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos

 

 

 

 

 

 

 

Uma página – base de dados – na web

A páxina inclúe empresas, asociacións, clubs, centros educativos, fabricantes de xoguetes… ata un total de dous centenares de recursos de toda índole

– A primeira base de datos en liña sobre o xogo tradicional de Galicia foi presentada co patrocinio do Consello da Cultura Galega.

– Trátase dunha fonte de recursos á que calquera persoa interesada pode acudir na busca dunha información, dunha investigación existente, dunha empresa á que contratar, dun fabricante de xoguetes tradicionais, dunha experiencia…

– A páxina pretende dar resposta a unha necesidade cada vez máis evidente de información sobre o patrimonio lúdico galego.

– A iniciativa é froito da colaboración de diferentes entidades galegas que participan en proxectos comúns de investigación e divulgación do xogo tradicional.

Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos

 

 

 

 

 

 

 

– Paralelamente, estas entidades crearon a marca “Patrimonio lúdico galego” para dotar de forma as actividades sobre o xogo tradicional galego que proliferan por toda Galicia.

– O patrimonio lúdico galego é un dos máis ricos, en cantidade e calidade dos xogos, de toda a Península Ibérica.

– Galicia está representada, desde os albores do século XXI, por tres entidades na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais.

– A páxina pode localizarse en www.xogostradicionais.gal e www.xogospopulares.gal.

Base de dados sobre os Jogos Tradicionais Galegos